• Polityka cookies

Polityka prywatności sklepu internetowego „Dla niej:

 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystywania, pobierania i gromadzenia danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy „Dla niej:, 
prowadzony pod adresem www.dlaniej.com.pl (zwana dalej sklepem)

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mateusz Bażela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Maba- Mateusz Bażela  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem os. II Pułku lotniczego 6/52, 31-867 Kraków, NIP:6772211639 REGON: 388084996, (zwany w dalszej części „Sprzedawcą”)

Co to są pliki cookies

Potocznie zwane ciasteczka, są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www i przeznaczone do 
korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwe strony internetowej z której pochodzą.

Administrowanie danymi osobowymi

Aby zapewnić Użytkownikowi  maksymalne bezpieczeństwo działamy na opracowanych wewnętrznych procedurach, które zapobiegają przedostaniu się danych Użytkowników 
w ręce osób nieupoważnionych. Ciągłe kontrolowanie ich zgodności z aktami prawnymi – w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług
drogą elektroniczną


Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


Serwis pozyskuje dane osobowe na dwa sposoby:
  •             poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje
  •             poprzez gromadzenie plików cookies

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane są przetwarzane w sposób określony dla danego formularza np. w celu kontaktu z Klientem
Dane osobowe zamieszczone w serwisie nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych

Użytkownik Strony ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych za pomocą Strony, sprawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia tych danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, w celu otrzymywania informacji handlowych, użytkownik może żądać cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik w uzasadnionych przypadkach ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Sklep zamknięty

Sklep w budowie